Reserveer

HANDLEIDING RESERVATIESYSTEEM

voor spelers (via internet)

1.  Waar kan gereserveerd worden?

In het reservatielokaal in het clubhuis (toegang met badge 24u/24u);
het reservatiescherm wordt permanent getoond. In de gelagzaal van het clubhuis (tijdens de openingsuren).Het reservatiescherm wordt permanent getoond.
Vanaf een PC (bvb bij jou thuis) die verbonden is met het internet: www.tennisvlaanderen.be

2.  Klik op “Inloggen” (bovenaan rechts )

Vul je VTV nummer en je VTV paswoord in, beide zijn vermeld op je VTV aansluitingskaart.
Na het inloggen zie je bovenaan rechts “Welkom {je naam}”

3. Een uur reserveren : 

Klik op terrein, kies een datum, klik op een vrij terrein/uur, je naam, terrein en uur zijn reeds ingevuld.
Door op Opslaan te klikken worden de nodige controles uitgevoerd (de eventuele overtreding wordt getoond) en wordt je reservatie geregistreerd.
I
ndien je nog medespelers wil aanduiden die lid zijn van TKDP, klik op”+”, vul enkele letters van de naam in en selecteer het lid.
Opslaan, de namen van de toegevoegde spelers verschijnen in het overzicht. Indien je een gast (die dus geen lid is van TKDP),
wil aanduiden als medespeler: klik op”+”, vul “ga” in en selecteer een gast (gast1, 2, 3, .) uit de lijst,
opslaan, er verschijnt een gastsymbool in het overzicht;

4. Een reservatie annuleren :

Klik op “terrein”, klik op het gereserveerde uur, klik op “verwijder reservatie”.

5. Aanmelden kan uiteraard alleen op de club

Klik op snelkoppeling naar het reservatiesysteem, klik op “inloggen” (bovenaan rechts).
Er verschijnt bovenaan rechts “Welkom {je naam}@tk de pinte”. Ga naar “speler en ouder/spelersdashbord”.
Ga naar “terreinreservatie” (onderaan) het scherm, klik op “v” naast je reservatie,
het symbool “v” verdwijnt hier en verschijnt in het overzicht;

6. Uitloggen :

Klik op het pijltje naast je naam (bovenaan rechts) kan enkel vanuit het “HOOFDMENU”, klik op “uitloggen”.
Hiermee verlaat je het systeem; dit is vooral belangrijk op de club aangezien ook na jou andere leden zullen reserveren op dezelfde PC.
Eenmaal uitgelogd kan niemand anders in jouw naam reserveren.

Tennisclub De Pinte vzw
Polderbos 3, 9840 De Pinte
ON 0419 193 517
RPR Gent (afd. Gent)
Email: tcdp@tcdp.be
Tel: 09 282 00 98
BE57 0682 2602 0535