Reglement overdekte tennisterreinen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE OVERDEKTE TENNISTERREINEN Polderbos 3 De Pinte

(Goedgekeurd op en van kracht sinds 12/3/2017 )

I. Voorwerp
Twee (genummerd 3 & 4) van de openluchttennisvelden, beheerd door Tennisclub De Pinte vzw, zijn gedurende 26 weken overdekt (in principe van 1 oktober tot 31 maart). Onderhavig reglement heeft enkel betrekking op deze twee terreinen en tijdens de vermelde periode.

II. Reservering

II.1 – Reservatierecht
Enkel leden van TKDP hebben reservatierecht. Dit recht wordt uitgeoefend
• via een “winterabonnement” (hier is geen afzonderlijke reservatie noch aanmelden nodig) (zie II.2 hierna)
• of een “afzonderlijke reservering” voor een niet door abonnee ingenomen uur (reservatie zoals voor de openluchtterreinen. (zie II.3 hierna)
• met een “wild card” reservatie noodzakelijk, zonder verplichte aanmelding (zie II.4 hierna)

II.2 – Winterabonnement
Leden kunnen voor de ganse openingsduur een vast uur per week reserveren; zij betalen hiervoor vooraf een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt in functie van het tijdstip op het weekrooster; de prijzen worden jaarlijks medegedeeld.

II.3 – Afzonderlijke reservering
De uren, die niet via een abonnee zijn ingenomen, kunnen via het bestaande reservatiesysteem, door de leden gereserveerd worden; hiervoor zal een bepaald bedrag per uur aangerekend worden, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt in functie van het tijdstip op het weekrooster; de prijzen worden jaarlijks medegedeeld. Van zodra er gereserveerd is zal het betrokken lid steeds de hierboven vermelde bedragen betalen (via maandelijkse facturatie) tenzij er tijdig geannuleerd werd (zie hieronder). De aangerekende bedragen moeten binnen de 8 dagen betaald worden. Indien dit niet het geval is zal één herinnering gestuurd worden waarvoor een administratieve kost van €10 zal worden aangerekend. Indien de betaling dan nog niet is gebeurd binnen de 8 dagen zal het lid geschorst worden tot betaling.

II.4 – Wild card
Leden die niet ouder zijn dan 25 jaar bij aanvang van het in artikel I hierboven vermelde winterseizoen, kunnen voor de ganse periode een vrij uur reserveren; zij moeten beschikken over een “wild card” en betalen hiervoor vooraf een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt. De bezitters van een “wild card” kunnen alleen spelen tegen een andere bezitter van een wild card. De wild card kan ook niet gebruikt worden voor het geven en krijgen van lessen.

III. Annulering
III.1 – Bezitters van een winterabonnement kunnen niet annuleren.

III.2 – Een lid dat een afzonderlijke reservering doet, kan, indien het vaststelt geen gebruik te kunnen maken van het gereserveerde uur, annuleren. Dit gebeurt liefst zo spoedig mogelijk, maar ten laatste 2 uur vóór het begin van het speeluur.

IV. Genodigden
Bezitters van een abonnement of leden die afzonderlijk reserveren (behalve met wild card – zie hiervoor II.4 hierboven), kunnen samen met één (of meer) genodigden spelen tegen betaling van het bedrag voorzien voor “gastspeler,” dat jaarlijks door het bestuur bepaald wordt.

V. Toegang tot de ballon
Ieder lid heeft toegang tot de ballon d.m.v. zijn persoonlijke badge.

VI. Sancties
VI.1 – Wie in de ballon speelt zonder winterabonnement, wild card of afzonderlijke reservering zal:
– bij een eerste vaststelling het vastgelegde bedrag per uur dubbel betalen;
– bij een tweede vaststelling het vastgelegde bedrag per uur in drievoud betalen;
– bij een derde vaststelling geschorst worden tot het einde van het winterseizoen.

VI.2 – Geregeld zullen controles uitgevoerd worden door het bestuur.

VII. Diversen
VII.1 – Er moet steeds één lid van TKDP deelnemen aan het spel;

VII.2 – Er mag maximum een kwartier doorgespeeld worden indien er zich geen nieuwe spelers aandienen;

VII.3 – De spelers kunnen gebruik maken van de sanitaire installaties van het OCP.

VII.4 – Alle bepalingen van het “huishoudelijk reglement betreffende de openluchtvelden”, die niet worden aangepast door bepalingen van onderhavig reglement, blijven van toepassing.

VII.5 – Genodigden die geen lid zijn van Tennis Vlaanderen zijn niet verzekerd.

Tennisclub De Pinte vzw
Polderbos 3, 9840 De Pinte
ON 0419 193 517
RPR Gent (afd. Gent)
Email: tcdp@tcdp.be
Tel: 09 282 00 98
BE57 0682 2602 0535